Skip to main content

Korporat

Pencapaian Piagam Pelanggan

Bil Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak MenepatiTempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak) 4,869 bilangan bil 99.98% 1 bilangan bil 0.02% 99 bilangan bil persekutuan
11,571 bilangan bil negeri
2 Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja -Penghantaran Data Hidrologi RHN ke BPSAH JPS Malaysia 143 stesen 100% 0 stesen 0% Kutipan data daripada 143 stesen.
  a) Hujan 127 stesen 100% 0 stesen 0% 127
  b) Aras Air 16 stesen 100% 0 stesen 0% 16
3 Memberi maklumbalas Aduan melalui SISPAA dalam tempoh 15 hari bekerja 312 aduan 99.36%  2 aduan 0.64% 318 aduan diterima. 314 selesai dalam tempoh. 4 dalam siasatan
4 Memberi khidmat nasihat / ulasan teknikal / maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu:- 773 ulasan 100% 0 ulasan 0 % 773 ulasan
  JUMLAH 5,954 99.95% 3 0.05% 5,957

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor Sehingga Akhir 30 Jun 2023 setiap setahun.

Dikemaskini : Selasa, 4 Julai 2023

bahasa sharing button English
faq sharing button Soalan Lazim
hubungi sharing button Hubungi Kami
aduan sharing button Maklum Balas
sitemap sharing button Peta Laman
download sharing button Muat Turun