Misi & Visi

Visi

"Peneraju Perkhidmatan Kepakaran Kejuruteraan dan Pengurusan Sumber Air Negara"


Misi

Menyediakan perkhidmatan kepakaran kejuruteraan dan pengurusan sumber air merangkumi pengurusan lembangan sungai, zon pantai serta pengurusan banjir dan kemarau secara bersepadu bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan memastikan sekuriti air dan kelestarian alam sekitar.


Slogan

"Jayakan Perkhidmatan Sempurna"

Cetak