Pengurusan Banjir

Definisi Banjir

Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air, yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan ais, air pasang, dan halangan pada saluran.

Jenis dan Sifat Banjir

Tidak terdapat kategori khusus bagi banjir di Malaysia tetapi sering dikategorikan sebagai bermusim, banjir kilat atau banjir pasang surut. Selain itu, banjir juga digambarkan berdasarkan lokasi, ciri-ciri, sebab berlaku, masa ketika banjir berlaku dan tempohnya.

Punca-punca Banjir

Kawasan Mudah Banjir Di Malaysia

flood area penisular

flood area ss

Kesan-Kesan Banjir

Anggaran Kerosakan Mengikut Negeri

Pendekatan

Pada mulanya, pengurusan banjir tertumpu kepada keperluan mendesak seperti melaksanakan bantuan banjir dan melaksanakan projek-projek tebatan banjir untuk menangani masalah disebabkan pembangunan yang pesat.
Kaedah bukan struktur diperkenalkan seperti Manual Saliran Mesra Alam. Sejak 2001, manual ini merupakan keperluan mandatori yang perlu dipatuhi bagi pembangunan baru di kawasan bandar.

Sejak alaf baru, JPS telah mengambilkira pendekatan Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu dan Pengurusan Banjir Bersepadu bagi rancangan pengurusan banjir. Ini akan memberikan pendekatan yang lebih seimbang antara langkah-langkah struktur dan bukan-struktur serta tahap penyertaan masyarakat yang lebih tinggi.

Pertubuhan dan Tindakan Bencana Banjir

Pada tahun 1972, kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Bantuan Bencana Pusat dimana fungsinya adalah untuk menyelaraskan operasi bantuan banjir diperingkat kebangsaan, negeri dan daerah dengan maksud mencegah kehilangan nyawa dan mengurangkan kerosakan akibat banjir.

JPS merupakan ahli jawatankuasa dan pertubuhan ini adalah berdasarkan Prosedur No.29 yang diterbitkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, JPS juga menerbitkan Pekeliling No.2/2003-"Guidelines for Management of Flood Disaster during the Monsoon Season and Flash Floods" bagi menyelaraskan persediaan operasi banjir di peringkat persekutuan, negeri dan daerah.

Langkah-langkah struktur

Projek Mega Tebatan Banjir yang telah siap :

Langkah Bukan Struktur

Pelan Induk

Pengurusan Kawasan Tadahan

Peta Hazard Banjir

Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM)

Definisi Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM)

Elemen Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM)

Prinsip IFM

Konsep IFM, ‘Living with flood’ berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Aktiviti-aktiviti IFM

Bengkel Integrated Flood Management in Malaysia (Peserta:Pengurusan atasan JPS dan Jurutera Kanan)Bengkel Integrated Flood Management in Malaysia (Peserta:Pengurusan atasan JPS dan Jurutera Kanan)
Tempat : Seri Pacific, Kuala Lumpur

Seminar Integrated Flood Management~Living with Flood Risks~ (Peserta:JPS dan stakeholders)
Tempat : PWTC

Program Kesedaran Komuniti (Anjuran MKN)
Tempat : Kg.Tungu, Lahad Datu

Tags: Pengurusan Banjir

Cetak