Bahagian Pengurusan Banjir JPS Negeri Selangor

Pengenalan

Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air, yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan ais, air pasang, dan halangan pada saluran.Pada mulanya, pengurusan banjir tertumpu kepada keperluan mendesak seperti melaksanakan bantuan banjir dan melaksanakan projek-projek tebatan banjir untuk menangani masalah disebabkan pembangunan yang pesat.Kaedah bukan struktur diperkenalkan seperti Manual Saliran Mesra Alam. Sejak 2001, manual ini merupakan keperluan mandatori yang perlu dipatuhi bagi pembangunan baru di kawasan bandar.Sejak alaf baru, JPS telah mengambilkira pendekatan Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu dan Pengurusan Banjir Bersepadu bagi rancangan pengurusan banjir. Ini akan memberikan pendekatan yang lebih seimbang antara langkah-langkah struktur dan bukan-struktur serta tahap penyertaan masyarakat yang lebih tinggi.

Fungsi dan Peranan Bahagian Pengurusan Banjir

Objektif Bahagian Pengurusan Banjir

Mengurangkan risiko banjir menggunakan strategi dan program yang dirangka dan dilaksanakan secara cekap dan berkesan melalui pendekatan Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM). Pendekatan ini menggabungkan kaedah struktur, kaedah bukan struktur dan aktiviti pasca bencana dalam mengurus dan mengawal banjir agar impak negatif pada rakyat adalah pada tahap yang minima. Penglibatan pihak berkepentingan dalam mencegah banjir dan peranan komuniti untuk bersedia menghadapi banjir adalah penting untuk mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda agar kegiatan sosial dan ekonomi dapat diteruskan demi kesejahteraan hidup rakyat.

Piagam Pelanggan

Pelanggan Utama : Agensi-agensi Kerajaan, Penduduk, Pemilik Harta, Jurutera Perunding, Jurukur dan Kontraktor/Pemborong.

Memastikan Projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Dapat Dilaksanakan Dengan Berkesan dan Disiapkan Dalam Tempoh Yang Ditetapkan Bagi Mengatasi Masalah Banjir.
Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi Aduan Pelanggan JPS Negeri Selangor berkenaan dengan masalah banjir bandar dalam masa dua (2) hari bekerja.
Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu.

Flood Prone Area in Malaysia

pic 1
pic 2

Kawasan Mudah Banjir di Malaysia

Peta Hazard Banjir

Konsep IFM, ‘Living with flood’ berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Definisi Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM)

Elemen Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM)

Prinsip IFM

pic 3

Antara Peta Hazard Map Yang Telah Dilaksanakan Bagi Negeri Selangor :

pic 4Sungai Buloh

pic 5Sungai Damansara

pic 6Sungai Selangor

 

Disediakan Oleh : Bahagian Pengurusan Banjir JPS Negeri Selangor

Tags: Pengurusan Banjir

Cetak