Taklimat Perkhidmatan Pegawai Lantikan Secara Kontrak

Pada 5 April 2018 bertempat di Dewan Annex, SUK Selangor Bahagian Khidmat Pengurusan bersama-sama Unit Latihan JPS Negeri Selangor telah mengadakan Taklimat mengenai Tatacara dan pekeliling pegawai lantikan secara kontrak. Antara tajuk yang dibincangkan adalah Pelantikan dan Penamatan Perkhidmatan Kontrak, Elaun dan Kemudahan Ganjaran Kontrak, Penggunaan Sistem HRMIS dan Pengukuhan dan Pematuhan Integriti. Penceramah jemputan adalah En. Mohd Zaaba Bin Abd. Hamid, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) , En. Mohd Zulyazid Bin Yusof, PSM SUK Selangor, dan En. Muhammad Mu'adz Bin Kamsani dari Unit Integriti SUK Selangor.

On April 5, 2018 at the Annex Hall, SUK Selangor, Management Services Division with the Selangor DID Training Unit held a briefing on the Procedures and circular of contractual appointment officers. Among the topics discussed are Appointments and Termination of Contract Services, Allowance and Contract Reward Facilities, Use of the HRMIS System and Integrity Strengthening and Compliance. Invitation speakers are En. Mohd Zaaba Bin Abd. Hamid, Public Service Department (PSD), En. Mohd Zulyazid Bin Yusof, PSM SUK Selangor, and En. Muhammad Mu'adz Bin Kamsani of the Selangor SUK Integrity Unit.

  • Taklimat Pelantikan Jawatan Kontrak_1
  • Taklimat Pelantikan Jawatan Kontrak_2
  • Taklimat Pelantikan Jawatan Kontrak_3
  • Taklimat Pelantikan Jawatan Kontrak_4

Cetak