Kursus Microsoft Office Powerpoint (Intermediate to Advance)

Pada 7-8 Febuari 2018, Bertempat di Bilik latihan Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal (BPME) JPS Negeri Selangor, Bahagian Pengurusan Maklumat telah mengadakan satu kursus penggunaan perisian Microsoft Office Powerpoint 2013 yang telah disampaikan oleh penceramah jemputan dari Syarikat OSI Technology, En Azmil Bin Mohamad Nor. Objektif kursus diadakan adalah untuk memberi pendedahan serta pengetahuan kepada staf JPS Selangor membina satu slide pembentangan yang lebih kreatif dengan kombinasi pelbagai kompenan multimedia dalam Microsoft Powerpoint 2013. 

On February 7-8, 2018, Serving the Department of Mechanical and Electrical Services (BPME) of the Selangor State DID Division, Information Management Division conducted a course on Microsoft Office Powerpoint 2013 software delivered by invited speakers from OSI Technology Company, Mr. Azmil Bin Mohamad Nor. The objective of the course was to provide exposure and knowledge to the Selangor DID staff to create a more creative presentation slide with a combination of multimedia computing in Microsoft Powerpoint 2013.

  • Kursus Microsoft Powerpoint (Intermediate to Advance)_1
  • Kursus Microsoft Powerpoint (Intermediate to Advance)_2
  • Kursus Microsoft Powerpoint (Intermediate to Advance)_3
  • Kursus Microsoft Powerpoint (Intermediate to Advance)_4

 

Cetak