Kursus Sistem Permohonan Pembangunan Tanah (E-Saliran) dan GIS Search Lot Locator JPS Negeri Selangor

Pada 22-23 Januari 2018 bertempat di Bilik Latihan Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elekterikal (BPME) JPS Negeri Selangor. Bahagian Saliran Mesra Alam (BSMA) JPS Negeri Selangor telah menganjurkan satu Bengkel penggunaan Sistem permohonan Pembangunan Tanah (e-saliran) dan GIS Search Lot Locator. Bengkel ini telah dirasmikan oleh Ir. Hj. Badaruddin B. Tahirruddin, Timbalan Pengarah Pembangunan 1 JPS Negeri Selangor. Bengkel ini diadakan untuk memberikan latihan dan penggunaan sistem ini kepada Pegawai yang menguruskan proses permohonan pembangunan tanah secara elektronik dan online.

On 22-23 January 2018 at the Selangor State Department of DID Mechanical and Electrical Services (BPME) Training Room. The Selangor State DID Drainage Division (BSMA) has organized a Workshop on Land Development Application System (e-drainage) and GIS Search Lot Locator. This workshop was inaugurated by Ir. Hj. Badaruddin B. Tahirruddin, Deputy Director of Development 1 DID Selangor. This workshop was held to provide training and use of this system to Officers who manage the land and electronic applications of land development applications.

  • Kursus Penggunaan Sisyem E-saliran_1
  • Kursus Penggunaan Sisyem E-saliran_2
  • Kursus Penggunaan Sisyem E-saliran_3
  • Kursus Penggunaan Sisyem E-saliran_4

Cetak