Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada 23 September 2020

  • Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya_1
  • Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya_2
  • Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya_3
  • Mesyuarat Penyelarasan Isu Banjir bersama PBT Majlis Perbandaran Ampang Jaya_4

Cetak