PELAKSANAAN KERJA UNDI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR BIL. 1 TAHUN 2020 SECARA LIVE STREAMING

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor akan melaksanakan proses kerja undi secara live streaming (Facebook Daerah JPS Selangor dan JPS Selangor) sebagai mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Di Ubahsuai (PKPBD).

Pendaftaran kontraktor untuk menyertai proses undi ini akan dilaksanakan secara online melalui sistem Tender Online Selangor 2.0. Melalui sistem Tender Online Selangor 2.0 ini, kontraktor WAJIB memuat turun borang persetujuan menyertai kerja undi yang telah diiklankan dengan melengkapkan borang tersebut serta memuatnaik dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghantar ke emel daerah yang telah disediakan. Pendaftaran  secara online sahaja diterima dan urusetia jabatan akan menyenaraikan kontraktor yang berjaya tapisan pendaftaran untuk paparan umum sebelum proses cabutan undi diadakan. Kontraktor tidak perlu hadir ke Pejabat JPS untuk mengemukakan dokumen yang berkaitan 


Syarat-syarat kelayakan kontraktor untuk menyertai proses kerja undi ini adalah seperti berikut :

  1. Terbuka pada kontraktor Kejuruteraan Awam kelas G1 yang berdaftar di daerah Negeri Selangor sahaja. (kod bidang pengkhususan akan dinyatakan oleh JPS Daerah berdasarkan kerja yang ditawarkan);
  1. Mana-mana Kontraktor Kejuruteraan Awam kelas G1 yang telah berjaya mendapat kerja bersama Jabatan ini pada tahun 2020, TIDAK LAYAK untuk menyertai program kerja undi ini dan Kerja Undi Fasa 2 (jika ada);
  1. Kontraktor hendaklah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB). Sijil pendaftaran UPEN hendaklah masih berkuatkuasa;
  1. Mana-mana kontraktor yang telah menghantar borang pendaftaran dalam talian, adalah BERSETUJU DAN MENGAKU BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR. SEKIRANYA DIDAPATI MAKLUMAT YANG DIKEMUKAKAN ADALAH TIDAK BENAR, KONTRAKTOR TERSEBUT ADALAH DENGAN INI BERSETUJU SYARIKATNYA TIDAK LAYAK UNTUK DISENARAIKAN DAN TIDAK LAYAK MENDAPAT SEBARANG KERJA DALAM PROSES UNDI INI.

 

 BIL. PERKARA  TARIKH
 1.

Tarikh mula IKLAN dan PENDAFTARAN kontraktor

5 JUN 2020 (JUMAAT)
2. Tarikh TUTUP penerimaan pendaftaran dokumen melalui emel Daerah JPS Selangor 10 JUN 2020 (RABU)
Jam 12.00 tengahari
3. Senarai Awal Kontraktor Layak Memasuki Proses Undi 14 JUN 2020 (AHAD)
    a) Proses rayuan (jika ada) 15 JUN 2020 (ISNIN)
hingga 16 JUN 2020 (SELASA)
    b) Senarai akhir Kontraktor Layak Memasuki Proses Undi 17 JUN 2020 (RABU)
4. Proses Undi Berlangsung di secara Live Streaming (Facebook Daerah JPS Selangor / JPS Selangor) 18 JUN 2020 (KHAMIS)
Jam 12.00 tengahari
5. Paparan Notis Keputusan Undi 19 JUN 2020 (JUMAAT)

 

SENARAI KERJA UNDI JPS NEGERI SELANGOR BIL.1/2020

 

BIL JPS DAERAH SENARAI KERJA UNDI
1 Klang <<Muat Turun>>
2 Gombak <<Muat Turun>>
3 Petaling <<Muat Turun>>
4 Sepang <<Muat Turun>>
5 Kuala Langat <<Muat Turun>>
6  Hulu Langat <<Muat Turun>>
7  Kuala Selangor <<Muat Turun>>
8  Hulu Selangor <<Muat Turun>>
9  Sabak Bernam <<Muat Turun>>

 

SENARAI AWAL KONTRAKTOR YANG LAYAK 14 JUN 2020

 

BIL JPS DAERAH SENARAI KERJA UNDI
1 Klang <<Muat Turun>>
2 Gombak <<Muat Turun>>
3 Petaling <<Muat Turun>>
4 Sepang <<Muat Turun>>
5 Kuala Langat <<Muat Turun>>
6  Hulu Langat <<Muat Turun>>
7  Kuala Selangor <<Muat Turun>>
8  Hulu Selangor <<Muat Turun>>
9  Sabak Bernam <<Muat Turun>>

 

 

SENARAI AKHIR KONTRAKTOR YANG LAYAK 17 JUN 2020

 

BIL JPS DAERAH SENARAI KERJA UNDI
1 Klang muat turun
2 Gombak muat turun
3 Petaling muat turun
4 Sepang muat turun
5 Kuala Langat muat turun
6  Hulu Langat  muat turun
7  Kuala Selangor

muat turun

senarai terkini 4pm

8  Hulu Selangor muat turun
9  Sabak Bernam  muat turun

 

KEPUTUSAN KONTRAKTOR BERJAYA KERJA UNDI BIL.1 TAHUN 2020 JPS SELANGOR

 

BIL JPS DAERAH KEPUTUSAN KERJA UNDI
1 Klang muat turun
2 Gombak muat turun
3 Petaling muat turun
4 Sepang muat turun
5 Kuala Langat muat turun
6  Hulu Langat  muat turun
7  Kuala Selangor  muat turun
8  Hulu Selangor muat turun
9  Sabak Bernam  muat turun

 

Cetak