Maklumat Tender JPS Negeri Selangor

 
 BIL. NAMA PROJEK NO. TENDER TARIKH IKLAN TEMPOH PENJUALAN TENDER TARIKH TUTUP TENDER DOKUMEN MAKLUMAT PROJEK
 1.

KERJA-KERJA MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, DAN MENGUJIJAYA PINTU AIR, KERJA-KERJA ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PINTU AIR SG. BESAR, DAERAH SABAK BERNAM, UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

JPS/P/SEL/MK/01/2020 12/5/2020  19/05/2020 sehingga 09/06/2020 10/6/2020

 

Cetak