Customer Charter Achievement

Bil Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak). 14,218 bil 100% 0 bil 0 % 14,218 bil
2. Membekal data dan maklumat hidrologi ke Info Banjir Selangor dan info Banjir Malaysia serta Public Info Banjir dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 
a) Rangkaian Hidrologi Nasional (Hujan/Aras Air/Sekat Luah/Sejatan/Endapan Ampai/Kualiti Air) 187 data 100% 0 data 0% 187 data
b) Penghantaran Laporan Banjir dalam tempoh 24 jam 168 laporan 100% 0 data 0% 168 laporan
3. Stesen Telemetri Ramalan dan Amaran Awalan Banjir : 
a) Aras Air 55 stesen 100% 0 data 0% 55 stesen
b)  Hujan 60 stesen 100% 0 data 0% 60 stesen
c)  Kamera 21 nos 100% 0 data 0% 21 nos
d)  Siren 87 nos 100% 0 data 0% 87 nos
e)  Water Quality (WQ) 5 stesen 100% 0 data 0% 5 stesen
4. Pengurusan Banjir 5 ulasan 100% 0 ulasan 0% 5 ulasan
5. Sungai 960 ulasan 100% 0 ulasan 0% 960 ulasan
6. Pantai 120 ulasan 100% 0 ulasan 0% 120 ulasan
7. Pengurusan Sumber Air & Hidrologi 98 ulasan 100% 0 ulasan 0% 98 ulasan
8. Saliran Mesra Alam 881 ulasan 85.5% 137 ulasan 14.5% 1018 ulasan
JUMLAH 16,963 99.2% 137 0.8% 17,100

Print