Pencapaian Piagam Pelanggan

  

       Bil

 Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

%  Tidak Menepati Standard

         1

Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak) 

12,363  bilangan bil

 100%

  bilangan bil

 0% 

 796 bilangan bil persekutuan
11,571 bilangan bil negeri 

         2

Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja

Penghantaran Data Hidrologi RHN ke BPSAH JPS Malaysia

143 stesen

100%

0 stesen

0%

 

Kutipan data daripada 143 stesen.

 

 

a)    Hujan

127 stesen

100%

0 stesen

0%

127

 

b)    Aras Air

16 stesen

100%

 0 stesen

0%

16

         3

Memberi maklumbalas Aduan melalui SISPAA dalam tempoh 15 hari bekerja 

926

99.6%

4

0.4%

948 aduan diterima. 926 selesai dalam tempoh. 18 dalam siasatan

         4

Memberi khidmat nasihat / ulasan teknikal / maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu:- 

 1,233 ulasan

 95.4%

 60 ulasan

 4.6%

1,293 ulasan

 

JUMLAH

14,665

99.6%

68

0.4%

14,731

Print