Pencapaian Piagam Pelanggan

  

       Bil

 Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

%  Tidak Menepati Standard

         1

Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak) 

10,550  bilangan bil

 99.7%

 34  bilangan bil

 0.32% 

 627 bilangan bil persekutuan
9957 bilangan bil negeri 

         2

Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja

Penghantaran Data Hidrologi RHN ke BPSAH JPS Malaysia

133 stesen

95%

7 stesen

5%

 

Kutipan data daripada 140 stesen.

 

 

a)    Hujan

118 stesen

95.1%

6 stesen

4.8%

124

 

b)    Aras Air

15 stesen

93.8%

1 stesen

6.3%

16

         3

Memberi maklumbalas Aduan melalui SISPAA dalam tempoh 15 hari bekerja 

656

100%

0

0%

689 aduan diterima. 656 selesai dalam tempoh. 33 dalam siasatan

         4

Memberi khidmat nasihat / ulasan teknikal / maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu:- 

 3492 ulasan

 99.3%

 24 ulasan

 0.7%

3516 ulasan

 

i) Pengurusan Banjir

ulasan

0%

ulasan

0%

0 ulasan

 

ii) Sungai

710 ulasan

96.7%

24 ulasan

3.3%

734 ulasan

 

iii) Pantai

59 ulasan

100%

ulasan

0%

59 ulasan

 

iv) Pengurusan Sumber Air & Hidrologi                          

98 ulasan

100%

ulasan

0%

98 ulasan

 

v) Saliran Mesra Alam

2625 ulasan

100%

ulasan

0%

2625 ulasan

 

JUMLAH

14,831

99.3%

65

0.7%

14,929

Print